มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสมศรี เทพประชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบภัย ให้แก่เด็กหญิงณิชนันท์ ชนะ และ เด็กชายศราวุธ ชูชื่น นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ซึ่งประสบอุบัติรถยนต์เฉี่ยวชน โดย นายวิทยา ทิพย์มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253