คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ที่หน้าเสาธง สพป.ชุมพร เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเคารพเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย และปลุกจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ และเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) โดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ได้พบปะ/พูดคุย และกล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง และตั้งใจในภารกิจงานของ สพป.ชุมพร เขต 1 และในสัปดาห์นี้ มีการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 แข่งขัน ณ สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชุมพร (27 – 29 สิงหาคม 2561) และ แข่งขัน ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร (30 – 31 สิงหาคม 2561) ขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อองค์กรของเรา และขณะนี้ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2561 มีกิจกรรมบางส่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ขอให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดด้วย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253