ร่วมประชุมทางไกลและรับชมการถ่ายทอดสด “การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV”

วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วม  “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ  NEW  DLTV”  โดยมี  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  ณ โรงแรมพาลาสโช กรุงเทพมหานคร

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนปลายทาง และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และถ่ายทอดออกอากาศสดผ่านทางช่อง DLTV ๑๕

ในส่วนของ สพป.ชุมพร เขต 1  นายดำรงศักดิ์  สุขโคนา  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  นางสาวสมศรี  เทพประชา  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องใน สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วมรับฟังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV  ณ  ห้อง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  สำหรับในส่วนผู้บริหารโรงเรียน  และครูผู้สอนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ให้รับชมผ่าน  3  ช่องทาง www.obectv.tv,  www.youtube.com/obectvonline,  www.facebook.com/obectvonline  พร้อมรายงานผล >>>

                        

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253