Home / กลุ่มนโยบายและแผน / ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนประชานิคม 3

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนประชานิคม 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2561  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประชานิคม 3 เพื่อพิจารณาเลิกสถานศึกษา กรณีไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

  วันที่  19  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังช้าง  ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนบ้านวังช้าง …

Leave a Reply