การประชุมปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ

>>> นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์ผู้นำการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร <<<

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253