Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำ ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำ ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ชุดที่ 1-4 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมพัฒนาตามโครงการ Boot Camp รุ่นที่ 1-17 จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เกี่ยวกับ ปาริตา ปุณจุบัณ

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมสัมมนา “ครูปฐมวัย สร้างงานวิจัย สู่นวัตกรรม”

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในการประชุมปฏิบัติการ “ครูปฐมวัย สร้างงานวิจัย …

Leave a Reply