Home / กลุ่มนโยบายและแผน / ประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561

ประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  ประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์  สุขโคนา  รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานในการรับฟังการประชุมทางไกล ในวันที่  16 สิงหาคม  2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.ชพ.1

เกี่ยวกับ อารี ชลชลา

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม

  วันที่  19  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนรวม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังช้าง  ประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนบ้านวังช้าง …

Leave a Reply