ประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  ประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์  สุขโคนา  รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานในการรับฟังการประชุมทางไกล ในวันที่  16 สิงหาคม  2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253