นิเทศติดตาม การขยายผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

>> วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 นิเทศติดตาม การขยายผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามโครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประศึกษา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว <<<

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253