การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดการเรียนการสอน coding และ Computing Science

>> นางสาวอภิตา เกียงสุภา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดการเรียนการสอน coding และ Computing Science ระหว่างวันที่ 14 -17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253