นิเทศ ติดตามการขยายผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

>> วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 นิเทศ ติดตามการขยายผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านถ้ำธง <<<

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253