Home / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / นิเทศ ติดตามการขยายผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นิเทศ ติดตามการขยายผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

>> วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 นิเทศ ติดตามการขยายผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านถ้ำธง <<<

เกี่ยวกับ อัญชลีพร พรมพิชัย

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมวางแผนจัดการประกวดและแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นาสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวางแผนจัดการประกวดและแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ …

Leave a Reply