Home / 2018 / August / 11

Daily Archives: 11/08/2018

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา, คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR

  วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา, คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วยรูปแบบ PAOR ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1         *** การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนการนิเทศกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพรเขต 1 ทุกโรงเรียน โดยได้จัดทำแผนการนิเทศระหว่างวันที่ 14 – 31 สิงหาคม 2561, เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ PAOR และการรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ PAOR ในแต่ละกลุ่ม ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบสแกนคิวอาร์โค้ช …

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางวรมาศ ศรีประจันต์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย   

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามคูปองครู

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 1  เข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรม “การจัดการสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล วิชาภาษาไทย ในชั้นเรียนประถมศึกษา สู่เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพยุค Thailand 4.0” (คูปองครู) ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อติดตาม สอบถาม และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมให้กำลังใจครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม