ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารพุทธรักษา” และพิธีกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี

>> วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารพุทธรักษา” และพิธีกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี <<<

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253