Home / CustomCatMenu / กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารพุทธรักษา” และพิธีกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี

ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารพุทธรักษา” และพิธีกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี

>> วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารพุทธรักษา” และพิธีกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี <<<

 

เกี่ยวกับ อัญชลีพร พรมพิชัย

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมวางแผนจัดการประกวดและแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นาสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมวางแผนจัดการประกวดและแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ …

Leave a Reply