นิเทศติดตาม PISA โรงเรียนบ้านเขาขันโต๊ะ

 

 

 

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการสอบ PISA  2018 ณ โรงเรียนบ้านเขาขันโต๊ะ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253