Home / กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ / รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.61

Download (PDF, 975KB)

เกี่ยวกับ พิมฤดี ครุฑไชยันต์

กรุณาตรวจสอบ

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย สพป.ชพ.1

[gview file=”http://www.cpn1.go.th/wp-content/uploads/2018/07/1.-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าใช้สอย

Leave a Reply