ติดตามคูปองครู

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์ การอบรมหลักสูตร “กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนประถมศึกษา ยุค Thailand 4.0” (คูปองครู)โดยบริษัท คิดส์ เวิลด์มีเดีย จำกัด ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อติดตาม สอบถาม และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมให้กำลังใจครูผู้เข้ารับอบรมทุก ๆ ท่าน***

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253