Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ในการโอน/ย้าย เปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
Cheerleader jumping in the air holding blue pom pom clipart

การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ในการโอน/ย้าย เปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้มีประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดดังแนบ

Download (PDF, 784KB)

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันนี้ 25 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น.ณ อาคารสโมร สพป.ชพ.1  นางจุฑามาส  อ่อนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุมบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อวิเคราะห์ภารกิจงาน และมอบหมายภาระงานในหน้าที่ …

Leave a Reply