กิจกรรม Clear & Clean

เมื่อวานนี้ 25  กรกฎาคม 2561  บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกิจกรรม clear and clean เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

  

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253