แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย สพป.ชพ.1

[gview file=”http://www.cpn1.go.th/wp-content/uploads/2018/07/1.-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนค่าใช้สอย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253