ติดตามการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

วันนี้ 22 ก.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูฯ ออกติดตามการประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ โรงแรมมรกตทวิน ชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253