Home / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / ติดตามการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ติดตามการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

วันนี้ 22 ก.ค. 2561 กลุ่มพัฒนาครูฯ ออกติดตามการประเมินผลการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ณ โรงแรมมรกตทวิน ชุมพร

เกี่ยวกับ อรัญญา

กรุณาตรวจสอบ

ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล”จิตอาสาดีเด่น:พลังความดีเพื่อแผ่นดิน

Leave a Reply