ประชุมพิจารณาจัดสรรโต๊ะ – เก้าอี้

นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน  ผอ.สพป.ชพ.1  มอบให้ นายวิมาณ  ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดสรรโต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมตอนต้น

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253