Home / กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา / การประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561(กิจกรรมที่ 2)

การประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561(กิจกรรมที่ 2)

วันนี้ 18 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561(กิจกรรมที่ 2)  ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เกี่ยวกับ อรัญญา

กรุณาตรวจสอบ

ขอให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล”จิตอาสาดีเด่น:พลังความดีเพื่อแผ่นดิน

Leave a Reply