การประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561(กิจกรรมที่ 2)

วันนี้ 18 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561(กิจกรรมที่ 2)  ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253