ประชุมพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ.1  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ  ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน  47  โรงเรียน  และมีคณะ ก.ต.ป.น. , รอง ผอ.สพป.ชพ.1, ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกคน และ ศน.ทุกคน ในวันที่  17  กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพป.ชพ.1 ชั้น 3

 

 

      

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253