อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ประจำปี 2561(รุ่นที่ 2)

วันนี้ 15 ก.ค. 2561  เวลา 09.30 น. น.ส.พนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ประจำปี 2561  รุ่นที่ 2  โดยอบรม ระหว่างวันที่ 15 – 16 ก.ค. 2561  ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253