ประชุมถอดบทเรียนระบบประกันสุขภาพนักเรียน “Happiness School”

ประชุมถอดบทเรียนระบบประกันสุขภาพนักเรียน “Happiness School” เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253