ประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว21/2560)

วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม  อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว21/2560) ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253