Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / ประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว21/2560)

ประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว21/2560)

วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม  อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ว21/2560) ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

การรายงานตัวและรับมอบนโยบายตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันนี้ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 42 ราย และนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น …

Leave a Reply