ข้อมูลข้าราชการครูแยกเพศและระดับชั้นที่สอน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

ข้อมูลข้าราชการครูแยกเพศและระดับชั้นที่สอน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1

Download (XLSX, 25KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253