ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ณ 10 มิถุนายน 2561)

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ณ 10 มิถุนายน 2561)

Download (XLSX, 384KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253