Home / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ณ 10 มิถุนายน 2561)

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ณ 10 มิถุนายน 2561)

ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 (จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ณ 10 มิถุนายน 2561)

Download (XLSX, 384KB)

เกี่ยวกับ นันท์นภัส เกียรติมาพรศักดิ์

กรุณาตรวจสอบ

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

*****วันที่  20  กันยายน  2561  เวลา  13.00 น.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รูปแบบ  NEW …

Leave a Reply