การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน/บรรยายพิเศษในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1 โดยมี นายชัยโรจน์ เทศพิทักษ์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

        ***การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา ได้พัฒนาเทคนิค วิธีการตรวจสอบ และร่วมวางแผนขับเคลื่อนกระบวนการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน และได้รับเกียรติจาก นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ นางสาวกรรณิการ์ ชูศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จาก สพป.ระนอง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253