ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และคณะ ให้การต้อนคณะวิทยากร อบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับคณะวิทยากร  อบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  หลักสูตร : “การสร้างแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” โดย อาจารย์ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญ-พิเศษ (คศ.5) ข้าราชการบำนาญและคณะ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 139 คน จาก สพป.ชุมพร เขต 1 จำนวน 105 คน สพป.ชุมพร เขต 2 จำนวน 12 คน สพป.ระนอง จำนวน 5 คน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 3 คน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 3 คน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 1 คน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จำนวน 5 คน สพป.พังงา จำนวน 2 คน และ จาก สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 3 คน จากการได้พบปะ พูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียนรู้ ทั้งนี้ เพราะคณะวิทยากร เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในความเป็นครู ณ โรงแรมมรกต ทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253