ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และ นางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม การจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย, การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.2 และ ชั้น ป.6, การสอนงานอาชีพ งานช่างการทำที่แขวนต้นไม้ และโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253