การเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

วันที่ 29 มิถุนายน 2561  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2018 ณ โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253