ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 – 12.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) และจากการติดตาม พบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และคำนึงถึงปริมาณและคุณภาพอาหารของนักเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้เรื่องคุณค่าของอาหารด้วย

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253