คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรง

Download (PDF, 3.67MB)

จัดทำโดย นางจินดา  เกษแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253