Home / งานวินัยและนิติการ / ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบาย

การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

(ภาษาพม่า)

Download (PDF, 1.61MB)

 

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน

Leave a Reply