คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

Download (PDF, 355KB)

คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวภัคนันทน์  ชุ่มชื่น  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Download (PDF, 809KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253