Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ

Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ

Download (PDF, 437KB)

เกี่ยวกับ กานดา บุตรหงษ์

กรุณาตรวจสอบ

การประชุมชี้แจงการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3   นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร …

Leave a Reply