กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต 2 ศึกษาดูงานกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชพ.1

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ สพป.พัทลุง 2 ศึกษาดูงานกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชุมพร 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงาน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253