สรุปขั้นตอนซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ(DLIT)

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ(DLIT)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ(DLIT)

เอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ(DLIT)

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะ DLIT

ประกาศสัญญาและรายละเอียดสัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT)

ประกาศสัญญาและรายละเอียดสัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) 

แบบ สขร.1

Download (PDF, 53KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253