สรุปขั้นตอนซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

เอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ครั้งที่ 2

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

ประกาศสัญญาและรายละเอียดสัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา

ประกาศสัญญาและรายละเอียดสัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน

แบบ สขร.1

Download (PDF, 48KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253