ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน

 

วันที่  13  มิถุนายน  2561  เวลา 10.30 น. นางประดับ  ฤทธิไกร  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ประชุมชี้แจงนโยบายให้กับบุคลากรในกลุ่มนโยบายแผน

ทราบ

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253