กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่  7  มิถุนายน  2561  กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ 5 ส สร้างสรรค์เพื่อเขตสุจริต

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253