ประชุมผ่านระบบ Conference เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ

วันที่  8  มิถุนายน 2651  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชพ. 1  เป็นประธานประชุมผ่านระบบ Conference  การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ผอ.สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253