การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.-12.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2 ราย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253