คู่มือการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

คู่มือการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

หลักเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ล่าสุด โรงเรียนสามารถได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253