ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว

วันนี้ (30 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวสมศรี  เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  และนางอรัญญา  ทองดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นำทีมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยในวันนี้เป็นการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาและประชุมสะท้อนผลจากการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว อำเภอเมืองชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253