ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว

วันนี้ (30 มีนาคม 2561) ตั้งแต่เวลา 08.30 น.. เป็นต้นไป นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1มอบหมายให้ นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และ นางอรัญญา ทองดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นำทีมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยในวันนี้เป็นการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา และประชุมสะท้อนผลจากการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

   

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253