การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันนี้ (28 มีนาคม 2561) คณะวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน 13 คน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะที่ 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าลานทอง และสำรวจตนเองในการบริหารงานทั้ง 4 งาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

        ***ในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะวิทยากรพี่เลี้ยงและครูผู้รักษาการฯ ดังกล่าว

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253