การคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียสิรินธรราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทโควตา (โดยวิธีจับฉลาก) ณ อาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1

ในการนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย คือ เด็กหญิงพัฒนวดี ศรีสุเทพหิรัญญา โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ และเด็กหญิงเพชรชมพู วิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนนิรมลชุมพร ผลปรากฏว่า

– ประเภทโควตา  ได้แก่ เด็กหญิงพัฒนวดี ศรีสุเทพหิรัญญา

– ประเภทโควตาสำรอง  ได้แก่  เด็กหญิงเพชรชมพู วิบูลย์ศักดิ์

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253