สพป.ชพ. 1 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าถึงการใช้งาน ติวฟรี.คอม ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาศในการเรียนรู้

สพป.ชพ.1 ให้โรงเรียนที่สามารถเข้าใช้งาน ติวฟรี.คอม ได้เข้าใช้งานเพื่อเพิ่มโอกาศในการ ติวโอเน็ต โดยมีโรงเรียนจำนวนมากให้ความสนใจและเข้าร่วมการใช้งานเว็บไซด์ดังกล่าว เนื่องจากโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ซึ่ง สพป.ชพ.1 มุ่งเน้นให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253