คณะกรรมการช่วยเหลือกรณีคำสั่งยกเลิกการใช้ Moenet ของโรงเรียน

กรณีคำสั่งยกเลิกการใช้งาน Moenet ของโรงเรียนในวันที่ 1 ม.ค. 2561 ทำให้หลายโรงเรียนประสบปัญหาการใช้งาน ทาง สพป.ชพ.1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง/ช่วยเหลือ การใช้งานเครือข่าย Internet ของโรงเรียน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253