Home / ตัวหนังสือวิ่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ / คณะกรรมการช่วยเหลือกรณีคำสั่งยกเลิกการใช้ Moenet ของโรงเรียน

คณะกรรมการช่วยเหลือกรณีคำสั่งยกเลิกการใช้ Moenet ของโรงเรียน

กรณีคำสั่งยกเลิกการใช้งาน Moenet ของโรงเรียนในวันที่ 1 ม.ค. 2561 ทำให้หลายโรงเรียนประสบปัญหาการใช้งาน ทาง สพป.ชพ.1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่อง/ช่วยเหลือ การใช้งานเครือข่าย Internet ของโรงเรียน

เกี่ยวกับ admin

กรุณาตรวจสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

Leave a Reply